. Nye turkort skal friste til flotte turer i Hamarøy. Arbeidsgruppa i Hamarøy, her representert ved daglig leder i Hamsuns Rike, Bente M. Ness, kultur- og næringssjef i Hamarøy kommune Hilde Fredheim og folkehelsekooordinator i Hamarøy Lene Øverkil, håper at mange benytter seg av turkortene og kommer seg ut i regionens mange flotte turløyper. Foto: Kitty Skapalen

Frister med spennende turløyper i Hamsuns Rike

Prosjektet På Tur i Hamsuns Rike er kommet godt i gang med etablering og oppgradering av turstier i regionen, til glede for både turister og fastboende.

Publisert
25. februar, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 25. februar, 2014 klokken 08:00
Oppdatert: 24. februar, 2014 klokken 11:41
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

I disse dager presenterer Hamarøys arbeidsgruppe ti nye turkort, som byr på både toppturer og rusleturer og godt tilrettelagt for både store og små. Et bredt samarbeid mellom friluftslivet, lag og foreninger, oppvekst og reiselivet skal bidra til god folkehelse i tillegg til økt omsetning hos reiselivsaktørene.

– Turkortene er ment som en "teaser", opplyser daglig leder i Reiseliv i Hamsuns Rike, Bente M. Ness.

Og også i et folkehelseperspektiv er disse turene av stor betydning.

–Undersøkelser har vist at den aktivitetsformen folk flest driver med er vandring og dette uavhengig av sosial- og økonomiske status. Turene kan gi nye opplevelser i egen kommune og i nabokommuner, sier folkehelsekoordinator i Hamarøy, Lene Øverkil.

Arbeidsgruppa har samarbeidet bredt med både ti på topp, turlag og grunneiere og flere av turene er lagt ut på ut.no i tillegg til Hamsuns Rikes nettsider.

–Turkortene med egne stativ vil bli plassert ut på Hamarøy Hotell, Hamsunsenteret og i servicetorget på kommunehuset, opplyser kultur- og næringssjef i Hamarøy, Hilde Fredheim.

– Og de kan også lastes ned via nettet, i tillegg til at de bedriftene som ønsker å ha egne kort i sin bedrift, kan få tilsendt det, tilføyer Bente Ness.

Trenger flere faddere

Det er en betingelse for stiprosjektet at man har fadder. Ikke alle stiene har det i dag.

– Det kan være enkeltpersoner, lag og foreninger eller grunneiere som inngår en fem-års kontrakt om drift og vedlikehold av stien. Fadderordningen er basert på frivillighet, sier Fredheim.

–Eller spreke pensjonister som ønsker å hjelpe til, skyter Ness inn.

I dag mangler man faddere til Kirkestien mellom Presteid og Hamsun, Veten rundt på Oppeid og Utaker-Olebu på Skutvik.

–Ta gjerne kontakt om dere ønsker å være med å bidra her, oppfordrer Fredheim.

Arbeidsgruppa har valgt ut stier på bakgrunn av innspill som kom inn.

– Vi fikk inn greie innspill, sier Fredheim

Planen er at det skal settes opp skilt ved starten av hver tursti.

– Kortet er en slags teaser, men det er særdeles viktig at stiene markeres med skilt, for det som synes åpenbart for oss, er ikke like åpenbart for de tilreisende, mener Ness.

Det var reiselivet som i sin tid tok initiativ til prosjektet og som fikk god støtte av Salten Friluftsråd. Men som en aktiv folkehelsekommune er dette også en match for folkehelsearbeidet i kommunene.

–Vi har jobbet tett opp til plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, sier Lene Øverkil og Hilde Fredheim, som er stolte over å ha kommet så langt med arbeidet.

– Sørfold kommune har også kommet langt i sitt arbeid i nært og godt samarbeid med Kobbelv Vertshus og Tysfjord har også tre aktuelle stier som det skal lages turkort på, opplyser Ness.

Målet videre er fem stier til, med innhold av toppturer, vandring og innlandsfiske.

–Disse skal presenteres i en egen temafolder, hvor hver kommune er representert med fire turer hver. Det arbeides også med å få utvalgte turløyper skiltet og merket etter nasjonal standard og vi planlegger fullføring i løpet av våren og sommeren 2014. sier Fredheim.

De nye turkortene byr på turer fra 3 til 14 km, fra hele kommunen. Dermed kan folk i Nord-Salten knytte skoene, peile seg inn på en tur og nyte et bredt spekter av turer i Hamsuns Rike.

Sitat/uthevet

15 nye turstier skal gi god folkehelse og økt inntjening for reiselivet

Turkort

Tysfjord

Hals fortopp

Grenseleden

Lokalt Storjord

Sørfold

Kobbelv Vertshus-Sørfjordvatnet

Valvatnet

Rago – Porten til villmarka

Gjerdalen

Kobbhammaren-Reinhausen

Seljeåsen friluftsområde

Straumen-Harlifjell

Sørfjorden-Reinhausen

Steigen

Dronningruta

Brennvik

Hamarøy

Kvitsandhola - Tranøy

Litlvasstuva – Innhavet

Veten – Innhavet

Vetten Rundt – Oppeid

Glimma Rundt – Presteid

Vetten – Oppeid

Utaker – Skutvik

Langs NEsstraumen – Ness

Ulvsvågskaret – Presteid – Ulvsvåg

Tortenåsen-Hatten/Kleppen – Ulvsvåg

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Frister med spennende turløyper i Hamsuns Rike" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.