. Styreleder i destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns Rike, Sigurd Schultz, bekrefter at man har permittert daglig leder Bente M. Ness i 50 prosent inntil videre.

Hamsuns Rike del-permitterer daglig leder

Styreleder i Reiseliv i Hamsuns Rike, Sigurd Schultz bekrefter at daglig leder,  Bente M. Ness, i destinasjonsselskapet er permittert i 50 prosent.

Publisert
11. februar, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 11. februar, 2014 klokken 08:00
næringsliv
Helse-torget Valberg

Helse-torget Valberg

Behandling, helsekost, foto og galleri.

Din bedrift her?Flere bedrifter

– Det er et resultat av at en av de fire kommunene har trukket seg ut av driften, sier Schultz.

Driften av selskapet er basert på bidrag fra kommunene Hamarøy, Tysfjord, Sørfold og Steigen, men sistnevnte trakk seg i fjor fra samarbeidet. I tillegg er det kontingent fra medlemsbedrifter som til sammen utgjør driftsbudsjettet på rundt 710 000kr årlig.

Utvikler destinasjonsselskap Salten

Som et resultat av Salten regionråds henstilling om et bredere og mer samlet organisering av reiselivet i Salten, er man nå i gang med et prosjekt for å se på mulighetene for å samle reiselivet under ett tak i Salten.

– Daglig leder gjør en utmerket jobb og Bente sitter på enorm kompetanse, som hun nå blant annet bruker i prosjektet rundt utviklingen av et destinasjonsselskap for Salten. Målet er å sluttføre dette prosjektet i 2014 uten at jeg er sikker på at det vil skje. Men jeg har alltid hatt tro på samarbeidsflagget. Det å samle ressurser rundt felles interesser. Det vi har i vårt område kan Lofoten og Bodø tjene på og vice versa, mener Schultz.

Hvorfor et stort Salten destinasjonsselskap?

–Vi trenger en viss størrelse og Salten er en naturlig region for oss med Bodø som en naturlig "hovedstad". Nord-Salten må fortsatt gjøre en jobb for å bli synlig og bruke ressursene godt. Og

Bente innehar en enorm kompetanse og forvalter denne godt i de nettverk hun er en del av og dette er viktig for Nord-Saltens del inn i en eventuell ny Salten-destinasjon, sier Schultz.

Viktige paraplyer

For små bedrifter i vår region mener styrelederen at nettopp medlemskap i destinasjonsselskap er viktig.

–Våre medlemsbedrifter synes at nettside og oppdateringer på facebook er viktige for å nå ut og være tilgjengelig. Destinasjonsselskapet er kanalen for å nå bredere ut i markedene, med blant andre visitnorthnorway.com og vistinorway.com som to viktige kanaler. Her har vi i vinter fått god profilering av vinterpakker.

Også åtte av et 20-talls medlemsbedrifter er med i et såkalt bedriftsnettverk.

–De jobber og samarbeider om gode opplevelsestilbud i alle fire kommuner og fortsetter med dette nå i februar, hvor man setter opplevelsesproduksjon på dagsorden.

Shultz mener at det er en åpenlys sammenheng med at små bedrifter er medlem av større destinasjonselskaper for å kunne dra nytte av den markedsverdien og markedet som disse kanalene når.

Hva med at vi er tre timer fra nærmeste flyplass, spiller ikke det en rolle for å kapre turister?

–Da må jeg si som Petter Stordalen. Vi selger det vi har og det vi har er natur og reisen inn i naturen. Se på Vesterålen, de gjør reisen fra Evenes til en opplevelse og her ligger det muligheter for samarbeid og profesjonalisere seg. Logistikk og lokal infrastruktur kan både være en utfordring men også gi mange muligheter, sier en optimistisk styrleder, som selv driver kajakkfirmaet "Rett Kjøl".

Han kan ikke si noe om hvor lenge daglig leder vil være permittert.

–Vi jobber kontinuerlig med økonomien og alt jeg kan si er at permisjonen er inntil videre.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Hamsuns Rike del-permitterer daglig leder" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.