Kjemper for Skutvik-ferga

Det mobiliseres for helårsdrift på Skutvik-sambandet. Lofotrådet,  Hamarøy kommune (under),  Reiseliv i Hamsuns Rike og mange, mange flere protesterer mot Fylkesrådets innstilling til vedtak. Det gjør også Eyolf Apold.

Publisert
03. april, 2014 klokken 15:39

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 03. april, 2014 klokken 15:39
folkets bilder
Morgenlys i oktober

Morgenlys i oktober

Foto: Bente Nygård

Saken skal opp til behandling og vedtak nå førstkommende mandag, under Fylkestingets samling i Narvik.  Fylkesrådets innstilling er at Svolvær-Skrova-Skutvik bare skal videreføres som sommersamband, med tre daglige turer mellom Svolvær og Skutvik. Det har fått både lokalpolitikere og næringslivsfolk til å reagere – og mobilisere. Mange tror nok løpet er kjørt, mens andre fremdeles håper fylkestinget «vil ta til fornuft».

Prinsippsak?

Næringslivsnestor på Skutvik, Eyolf Apold, er svært skeptisk til argumentene som fylkesrådet legger til grunn for forslaget om bare sommerdrift på sambandet.

Han viser til at tidligere samferdselsråd May Valle i mai 2013 uttalte at «framtiden til dette sambandet avhenger av hvem som styrer Nordland».

- Hun kunne ikke uttrykt det mere presist. Det hardkjøret nuværende samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo har drevet for nedlegging av fergeforbindelsen over fjorden viser at dette av en eller annen grunn er en prinsippsak for Arbeiderpartiet i Nordland, og samarbeidspartiene i Fylkesrådet ser ut til å stille seg lydig bak det forslag til vedtak som nu legges fram for Fylkestinget.

Apold, som selv har representert Høyre lokalt, liker ikke det han ser av fylkespartiet.

- Det er svært overraskende at Høyre, som en alltid har ansett for å være et parti som arbeider for å styrke næringsliv og arbeidsplasser, i denne sak ikke står på for å beholde denne viktige infrastruktur for både næringsliv og reiseliv i en ellers næringsfattig region, sier en engasjert Apold.

- I Norge ellers styrer Høyre, men i Nordland er det altså Arbeiderpartiet som styrer Høyre! Det skal bli meget interessant å se Nordland Høyres valgkamp ved kommende Fylkestingsvalg, går de til valg på felles program med AP?

Eyolf Apold synes også det er vanskelig å forstå Kr.Fs standpunkt.

-Fylkets næringsavdeling har vært svært positive til etablering av bedrifter både på Skutvik og i Skrova, men så går fylkesråd for næring inn for å fjerne infrastrukturen disse bedrifter er tuftet på.

Hva betyr vel arbeidsplasser?

- Når en går inn i selve saken, bærer fremlegget tydelig preg av at Samferdselsråden har klødd seg i hodet for å finne argumenter for nedlegging. De argumenter man regnet med å finne i Asplan-Viaks utredning gagnet ikke saken, og det har tatt 6 måneder å komme på noe annet, påpeker Apold og illustrerer dette ved å vise til et innlegg i AN, der gruppeleder for AP i Fylkestinget, Knut P. Torgersen,  prøver å rettferdiggjøre nedlegging, som «vil gjøre reisehverdagen litt tyngre for noen. Noen må kjøre veien om Bognes-Lødingen for å komme dit de skal», skriver Torgersen.

- Noe som bl.a. betyr at Løvold i Bodø må si opp fire fem mann, da de ikke lengre blir konkurransedyktig med de økte transportutgiftene. Men hva betyr vel arbeidsplasser for en AP-gruppeleder av i dag?. Det interessante er at på samme side av AN har Bodø Aps Adelheid Kristiansen et glødende innlegg mot trailertrafikk og for jernbane. Ferga vi sloss for forkorter trailernes kjørelengde mot nærmeste jernbanestasjon betydelig. Dette i seg selv burde betinge noen kroner fra fylkeskassen for å bedre miljøet,  mener Apold.

Oppsiktsvekkende

Tallene som er brukt i fremlegget til vedtak er gruppert som i Asplan Viaks utredning og beregnet med standardtall og erfaringstall, og gir ifølge Apold langt fra et reelt bilde av kostnadene så lenge sambandet ikke har vært ute på anbud på mange år. Det fylkesrådet har landet  på å anbefale vedtatt er et sommersamband Svolvær-Skrova-Skutvik i tre måneder med ei  ferge som tar 50 personbilenheter.

– Det gir et tilskuddsbehov på  17,1 mill. Resten av året skal  Svolvær-Skrova trafikkeres med 35 pbe ferge og et  tilskuddsbehov på  12,5 mill. Dette gir et samlet tilskuddsbehov på kr. 29,6 mill netto, når forventede billettinntekter er trukket fra, påpeker Apold, som synes det er oppsiktsvekkende at dette er akkurat det samme tilskuddsbehovet sambandet hadde da MF Vågan betjente sambandet med helårsdrift over fjorden.

-  Det økte tilskuddsbehovet på ca. 5 mill. oppstod da man satte inn MF Røst, som ifølge  Asplan Viak har 4,3 mill høyere kapitalutgifter og økte mannskapsutgifter. Jeg vil anta at med en anbudsspesifikasjon med materiell tilpasset behovet ville man kunne komme billigere ut med helårs samband enn det amputerte samband flertallet i Fylkestinget ser ut til å gå inn for i dag. Hvorfor er det ikke regnet på 35 pbe ferge i hele sambandet i lavsesongen? Har man undersøkt med næringslivet og reiselivsaktørene om hvilke rutetider de har behov for? Jeg er ikke i tvil om at det finnes inntektspotensiale her, slår Eyolf Apold fast.

Reiselivet

Han mener innstillingen gir inntrykk av å ta reiselivets behov seriøst. Men hverdagen for reiselivet og offentlig drevne  institusjoner som Hamsunsenteret er jo at de blir oppmuntret til og dels forventes å utvide sesongene, å få til best mulig helårs drift.

- Når man ser på årsvariasjonen i trafikken er det jo opplagt for enhver at det er i de 9 månedene utenom sommersesongen potensialet for økt omsetning ligger, også for billettinntekter på ferga. Det opplegget som AP ønsker, setter effektivt bom for videreutvikling av arbeidsplasser i et næringssvakt område, avslutter Apold.

Hamarøy kommune om fergesambandet:

http://www.hamaroy.kommune.no/uttalelse---fergesambandet

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Kjemper for Skutvik-ferga" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.