Cruiseskipet "The World" gjestet Hellmobotn for noen år siden. Med utvikling av lulesamisk reiseliv kan besøkende til Tysfjorden i fremtida også få gode samiske opplevelser i tillegg til storslått natur. Foto Sander Andersen

Millioner til lulesamisk reiselivsutvikling

Nordland fylkeskommune har nylig innvilget Árran lulesamisk senter nærmere 1,4 millioner kroner til gjennomføring av et prosjekt kalt "Samisk reiseliv i lulesamisk område".

Publisert
15. august, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 15. august, 2014 klokken 12:00
næringsliv
Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Energiselskap med nett-infrastruktur og kraftproduksjon.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Målet er å starte et langsiktig arbeid for å utvikle de samiske reiselivsproduktene og samle aktørene i den samiske reiselivsnæringen i Nord-Norge.

–Det er viktig at de samiske reiselivsaktørene involveres i prosjektet i stor grad slik at de får eierskap til de videre prosessene og muligheten til å påvirke hvilken retning samisk reiseliv skal gå, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen. Planlagte aktiviteter og oppgaver er å etablere et formelt nettverk mellom samiske reiselivsaktører, gjennomføre en samisk kultur- og reiselivskonferanse, heve kompetansen og etablere et utviklingsprogram for samiske reiselivsaktører. Også markedsføring og salg, produktutvikling, markedsundersøkelser og forankring og evaluering er en del av dette tre år lange programmet, som er i regi av Árran.

–Det er en forutsetning at også Sametinget bevilger sin del for at vi kan starte opp, sier direktør ved Árran, Lars Magne Andreassen.

Han er glad for bidraget fra fylkeskommunen og sier at de er klare så snart Sametinget har behandlet søknaden.

–Vi vil starte opp nå i høst og vi er i ferd med å ansette prosjektleder, som skal lede både dudodje og reiselivsdelen. Prosjektet kan sees på som et felles løft for å bidra til etableringer innen luelsamsik reiseliv som næring.

Knutsen viser på sin side til at det ikke bare er bevaring av samisk språk, kultur og samfunnsliv som er viktig, men også videreutvikling.

–Det ligger mye nybrottsarbeid i prosjektet. De samiske reiselivsaktørene står i tillegg ofte alene og består av mange små aktører som driver med reiseliv hver for seg, og som en binæring. Det sees derfor på som positivt at prosjektets fokus er på nettverksetablering, samt lønnsom og bærekraftig sysselsetting på helårsbasis for samiske bedrifter; et livskraftig og robust næringsliv er et nødvendig grunnlag for bosettingen i det samiske samfunn, sier Knutsen

Totalbudsjettet for prosjektet er på 2,9 millioner hvor både Árran, midler fra havrbuksfondet og tilskudd fra Sameting muliggjør satsingen.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Millioner til lulesamisk reiselivsutvikling" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.