Samme visa

I midten av forrige uke ble fergetidene Svolvær-Skutvik lagt ut. Det er altfor sent mener reiselivsnæringen, som i årevis har prøvd å få Nordland fylkeskommune til å forstå at bookbare ruter må legges ut minst ett år i forveien. For reiselivsnæringen er allerede i gang med å selge inn 2013.

Publisert
03. april, 2012 klokken 18:40

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 03. april, 2012 klokken 18:40
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Ferjesambandet Skutvik-Svolvær hadde i fjor kun en ferje som trafikkerte strekningen Svolvær- Skrova-Skutvik. Det samme blir det i år. Men hvilken ferge som skal benyttes er enda ikke helt avklart. Siden 2008 har reiselivsnæringen gitt innspill til Nordland fylkeskommune om at tilgjengeligheten på sambandet må bli bedre. Uten at de føler at de har blitt hørt.

- Frekvensen må tilpasses reiselivets behov. Den tredje avgangen går så sent fra Skutvik at det ikke er et tilbud, det viser også belegget på denne krysningen, sier Frank Olsen ved Hamarøy Hotell.

Han mener at fjorårets tilbud er bedre enn ingen ting, men ikke godt nok.

- Vårt største ankerpunkt på Skutvikferja og for så vidt alle andre ferjeanløp i Vestfjordbassenget er at det ikke er tilgjengelig for de reisende. Informasjonen og muligheten for å booke er ikke god nok. Dette fører til en negativ utvikling, spesielt i det internasjonale markedet for nordre del av Nordland. Man klarer ikke å få forståelse fra politikerne om at informasjonen og bestillingsmulighetene på nett må bli bedre. Aller helst skulle man hatt avgang tidlig om morgenen fra Lofoten. Det blir for sent for bussene kl 1045, da reiser de heller nordover og over til Sverige, sier Olsen.
Han mener at fylkeskommunen må tenke mer profesjonelt og legge ut linker til de største internasjonale veiviserne, som Michelin.

- Her kunne man ligget ute på ruteplanleggerne, med direkte linker til rutene. Slik er verden i dag, sier Olsen, som i disse dager er på vei til Norwegian Travel Workshop (NTW) for å selge inn sine produkter til turoperatører for sesongen 2013.
Tabellene nylig lagt ut Hos Torghatten Nord bekreftes det at ferjetabellene ble lagt ut i midten av forrige uke.

- Det er enda ikke avklart hvilken ferje som skal trafikkere strekningen Skutvik-Svolvær i sommer. MS Rennesøy er kjøpt og omdøpt til MS Tranøy og går i Sør Troms, opplyser driftskonsulent ferge i Torghatten Nord, Petter Svendbakk.
Han bekrefter at etter fjorårets statistikk så er det behov for ei stor ferje i sommer. -Juli måned hadde vi 23 000 reisende, en ganske stor økning.

- Hvorfor kan det ikke settes inn to ferjer i sommerhalvåret og således øke frekvensen? -Det er nok formålstjenlig, men om det er økonomisk forsvarlig er mer usikkert. Vi har en presset bemanningssituasjon i sommersesongen og med to ferjer trenger vi to sett mannskap. Totalt trenger vi rundt 200 ekstra mannskap i sommermånedene, sier Svendbakk.

Han har fått signaler fra fylkeskommunen om at neste års rutetabeller vil bli tilgjengelig fra januar 2013. Samme visa år etter år I november i fjor hadde leder i Hamsuns Rike, Bente M. Ness et møte med fylkesråden om denne ferjeutfordringen.

- Utfordringen er at tabellene kun er lagt ut for ett år av gangen. Det blir samme visa år etter år. Skal næringslivet ha mulighet for å utvikle seg må det gis forutsigbarhet, sier Ness.

Også Hamsunsenteret mister lunsjebusser siden ferja går for sent fra Svolvær.

- Ved Hamsunsenteret har de klare mål om besøkstall. Jeg mener at det må politiske vedtak på plass hvor ferja bør ha forutsigbarhet i fire år av gangen. Det må en vilje til fra Nordland fylkeskommune, sier Ness.

Hun etterlyser også regionale politikere og Salten Regionråd om å komme tidligere og sterkere på banen.

- Hvis Salten skal kunne utvikle seg videre må det gis bedre rammebetingelser. Inviter reiselivsnæringen til dialogmøter og lytt til hva de sier, er rådet fra Ness.

- Vinterprodukter er på vei opp og det er bra med to avganger på vinterstid, sier hun. Seksjonssjef ferjeforvaltning i Nordland, Tormod Christensen medgir at dette er et tema som har vært ofte oppe. -Saken er at vi ikke har tilgang på materiell, noe som vi må skaffe på nytt hvert år, derfor oppstår denne situasjonen.

- Men kan dere ikke legge ut tidtabellene tidligere og gjøre dem bookbare før sommerseongen starter? -Fra 1. november i år vil rutene være bookbare på nett for reiser som skal foretas fra og med 1. februar. Vi ser ønsket fra næringen, men det er nå slik at næringslivet og reiselivsnøringen ofte synes at ting går litt sakte. Men vi har tatt grep, forklarer Christensen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Samme visa" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.