Det skjer mye rundt Cermaq for tida og det knytter seg stor spenning til konsernet om både salg av aksjer og omstrukturering. Det gjør sitt til at de ansatte på Skutvik føler en viss spenning. – Om ikke slakteriet på Skutvik er direkte rammet av ferjenedleggelsen vil det gi ringvirkninger. I dag er Skrova er en viktig back-up for slakteriet på Skutvik og man frykter at vegvesenet ikke vil priorotere veien mellom Skutvik til Ulvsvåg, dersom trafikken avtar på grunn av kutt i ferjeforbindelsen, sier stortingspolitiker Kenneth Svendsen, som har følt på mange nerver i Hamarøy under sitt to dager lange besøk i Hamarøy denne uka. Her sammen med slakterisjef Truls Aasjord.

Skutvikferja...to be continued!

Til tross for at fylkesrådet i Nordland bestemte onsdag og kun tilby sommerruter på fergesambandet Skutvik-Svolvær, vil forkjemperne for fergestrekningen, deriblant FrPs stortingsrepresentant, Kenneth Svendsen og Venstres fylkestingrepresentant May Valle, fortsette arbeidet med å få til en forutsigbar og helårlig fergeforbindelse over Vestfjorden.

Publisert
12. april, 2014 klokken 13:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 12. april, 2014 klokken 13:00
Oppdatert: 12. april, 2014 klokken 07:43
folkets bilder
Innhavet 3

Innhavet 3

Foto: Jonas Schøning

En del av et nasjonalt riksveisamband?

Svendsen vil ha fergestrekningen som et riksveisamband. Og det skal gjøres i samarbeid med kommuner langs kystriksveien.

– Jeg er forbauset over Nordland fylkeskommunes avgjørelse, men vi har under mitt besøk i Hamarøy hatt fokus på flere ting, deriblant Skutvikferga, sier Svendsen på telefon med lokalavisa torsdag morgen.

–Vi har jobbet i lang tid med denne saken og ser på mulige løsninger i tilknytning til Kystriksveien. Problemet i dag er at kystriksveien er en fylkeskommunal vei og ikke en riksvei. Jeg hadde fredag et møte i Bodø med kystveiutvalget i Steigen og Bodø, hvor det ble sett på muligheten av å overføre fylkesvei 17 til riksvei. Gjøres det kommer det på mitt bord og vi kan ta det videre til departementet og da inkludere ferja som en del av kystriksveien og et riksveisamband, sier Svendsen.

Han har vært i kontakt med statssekretær i Samferdselsdepartementet og har blitt bedt om å komme med et konkret forslag.

– Det er to paralleller i denne saken. Den ene er at Bodø, som har medlemskap i fylkesvei 17 og er representert i styret, vil få i gang et opprop fra alle kommuner langs leia om å få til en omgjøring fra fylkesvei til riksvei. Samtidig jobber vi for et forslag i Stortinget om å få videreført Kystriksveien fra Tverlandet til Kjerringøy og videre oppvover langs Vestfjorden og videre til Troms og Senja. Bodø kommune vil ta initiativ til et opprop fra alle kommunene langs kysten og komme med felles uttalelse. Det fordrer at også hver kommune behandler denne saken så raskt som mulig. Deretter kan man komme i dialog med departementet og ha noe mer håndfast. To paralleller samtidig, understreker Svendsen.

Han har med seg Venstres May Valle, som mener at det ligger øremerkede midler til Skutvikferga som en del av rammeoverføringene til kommunene.

–Per i dag ligger disse midlene mellom Skrova og Svolvær, når de forsvant er usikkert men vi jobber med å få det forlenget mellom Skutvik og Svolvær, opplyser Valle til Lokalavisen.

–Det vil være mulig å jobbe for å få inn et krav her, mener Svendsen.

Kystveiutvalget er nå i gang med å utarbeide et opprop.

–Vi er avhengige av å få dette mandatet fra kommunene og vi håper også på et godt engasjement i Hamarøy, sier Kenneth Svendsen, som onsdag og torsdag var på et to dagers besøk i Hamarøy, der han foruten å møte partifeller i Hamarøy, også besøkte Cermaq på Skutvik.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Skutvikferja...to be continued!" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.