Tysfjerdingen Anders Kintel har lagt ned mye arbeid i den nye lulesamisk-norsk ordboka på nett. – Jeg er spent på mottakelsen og forventer å få innspill til endringer, sier han.

Lulesamisk ordbok endelig på nett

Sist fredag ble den digitale lulesamiske-norske ordboka lansert under lulesamisk språkkonferanse i Jokkmokk.

Publisert
24. februar, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 24. februar, 2012 klokken 12:00
Oppdatert: 24. februar, 2012 klokken 15:45
næringsliv
Øko.net AS

Øko.net AS

Autorisert Regnskapsfirma med hovedkontor i Steigen. Avdelingskontor på Innhavet i Hamarøy Kommune.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Det betyr at det for første gang i historien foreligger en lulesamisk-norsk og norsk-lulesamisk ordbok. Tidligere har man benyttet for det meste lulesamisk-svensk ordbøker. Og det er Tysfjerdingen Anders Kintel som har stått for det møysommelige arbeidet.

-Det er stadig flere som ønsker opplæring og undervisning i lulesamisk. Lett tilgjengelige verktøy som digital ordbok har vært etterlengtet i lulesamisk språk lenge. Nå er den gratis og tilgjengelig for alle, sier en fornøyd Inga-Lill Sundset, sametingsrepresentant for Ap i Vesthavet valgkrets.

-Spesielt i vår valgkrets har vi ønsket sterkere fokus på samisk språk, sier hun.

Gratis og tilgjengelig for alle

Lulesamisk er ett av de mindre samiske språkene og snakkes av samer i den nordlige delen av Nordland, med Tysfjord som kjerneområde og i området Jokkmokk - Gällivare på svensk side. Sametingsrådet har samisk språk som hovedprioritering og ett av de viktige tiltakene i årets budsjett har vært å kjøpe rettighetene til Anders Kintel's ordbok.

- Sametingsrådet er veldig glad for at ordboka endelig er tilgjengelig for allmennheten og håper at den blir flittig brukt. Jeg vet at mange har ventet på den lenge, og ordboka har stor betydning for det videre arbeidet med bevaring, styrking og videreutvikling av det lulesamiske språket, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Anders Kintel har i en årrekke jobbet med ordboka. En foreløpig versjon er nå tilgjengelig på nett for alle som har interesse for den. Den er gratis og inneholder ca 18.500 ord begge veier.

- Det er en foreløpig versjon og vi håper at brukere vil sende oss tilbakemelding, kommentarer og merknader de måtte ha. Det jobbes med en fullverdig digital versjon av ordboka, som vi håper å ha ferdig innen ett års tid. Parallelt jobbes det med at ordboka også skal trykkes slik at den blir tilgjengelig i bokform, sier Jåma.

Et møysommelig arbeid

Anders Kintel fra Tysfjord er utdannet lærer, og i tillegg har han hovedfag i samisk språk. I dag er han ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Nordland, hvor han har fagansvar for lulesamisk.

Foruten å være lærer i grunnskolen har han også jobbet som førstekonsulent i tidligere Samisk utdanningsråd og som høgskolelærer/høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø. Han er å regne for en språkguru innen det lulesamiske området på norsk side og har lang erfaring i arbeid med det lulesamisk språket. Han var med i oversettelsesgruppa av Det Nye Testamentet til lulesamisk og Den Norske Kirkes liturgier til lulesamisk, medlem i læreplangruppa i samisk, kunnskapsløftet og medlem av referansegruppa for Pitesamisk ordbok. Han har vært medlem i Samisk språkråd og medlem i Sámi giellalávdegoddi, i begge verv i 10 år. En tungvekter med andre ord. Men selv lærte han å skrive lulesamisk først da han var 30 år gammel.

-Mitt førstespråk er lulesamisk, men mitt første språkkurs var jeg med på da jeg var 30 år gammel og det var da min motivasjon for språket utviklet seg, forteller han.

Som grunnlagsmateriale har han benyttet Just Qvigstads ordsamling fra Tysfjordområdet og Harald Grundströms lulesamisk-svensk ordbok. I tillegg har han selv samlet inn materiale fra Tysfjord i løpet av de siste 20 årene. -Ordboka er ei mellomstor ordbok i norsk sammenheng, men i samisk sammenheng er det en ganske stor ordbok, sier Kintel.

-Jeg har alltid en lapp i lomma og noterer ned ord og uttrykk i samtale med folk. Språket er i endring hele tida. Nye generasjoner bruker ord og uttrykk i nye sammenhenger, men man prøver å holde i hevd de gamle ordene og bruke det med de nye. Jeg har slitt litt med den norsk- samiske delen for å finne de riktige nyansene i ordene. Innenfor naturterminologien har det samiske flere nyanser enn det norske, mens man innen politikk- og samfunnsliv oftere må skape nye ord ved hjelp av lånord fra majoritetsspråk, som regel fra norsk. Men slik er det jo i de fleste språk, nye ord på norsk og også fremmedord er jo for det meste konstruert ved hjelp av lån fra engelsk, sier han.

Anders Kintel har undervist i samisk 1 (LU1) og 2 (LU2) ved Universitetet i Nordland og fra høsten 2012 vil Universitetet også tilby bachelorutdanning i lulesamisk.

-Vi har hatt studenter på 1 og 2 hele tida og regner med å få et rimelig bra kull for bachelorgraden, sier Kintel.

Han forventer å få innspill til den digitale ordboka.

-Det er klart man er litt spent, mange har ventet lenge på denne ordboka, sier han.

 

Ordboka er tilgjengelig på www.giellatekno.uit.no sine sider på:

http://victorio.uit.no/webdict/ak/nob2smj/index.html

http://victorio.uit.no/webdict/ak/smj2nob/index.html

www.divvun.no.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Lulesamisk ordbok endelig på nett" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.