Samiske dager i Nord-Salten

Besøk fra romanifolket, byttemarked, konserter, språkbad, utstillinger og samiske sang- og fortellerstunder er noe av det som har vært på programmet under de samiske dagene som ble arrangert i Tysfjord og Hamarøy i år.

Publisert
19. februar, 2011 klokken 18:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 19. februar, 2011 klokken 18:00
Oppdatert: 18. februar, 2011 klokken 14:21
Elever Kvinneseminar
næringsliv
Nettintro ANS

Nettintro ANS

Nettintro utvikler internettapplikasjoner, og vårt hovedprodukt er en publiseringsplattform for små og mellomstore nettsider.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Dagene er en del av feiringen av Samefolkets dag den 6. februar og det har vært flere arrangører som har bidratt til aktivitetene for både store og små.

Ved Tysfjord ASVO på Drag har de hatt tilbud gjennom flere dager, med blant annet besøk av Museum Nord ved Lars Børge Myklevold som fortalte om kulturfestivalen Markumeannu og om enkeltpersoners betydning for det samiske. Flere aktiviteter for de unge med både vedstabling, duodje og språkbad. Det har også blitt sparket i gang et eget kvinneseminar med fokus på å motivere kvinner til deltakelse i gründer og – næringsvirksomhet i lulesamisk område.
- Vi er godt fornøyde med våre arrangement, forteller daglig leder ved Tysfjord ASVO, Beate Ráhka-Knutsen. Kvinneseminaret er noe som vil pågå det kommende året med neste samling i mai.
- Det er nok viktig å legge ambisjonene på rett nivå, så langt er vi rundt ti stykker og så får vi se ved neste samling i mai, sier Ráhka-Knutsen.

Stor bredde i tilbudene

Ved Árran har det vært både temakvelder, språkbad, eldretreff og gripende møte med romanifolket.
- Vi er veldig godt fornøyde med arrangementene både med konserten i Hamsunsenteret, temakvelden på Árran, forskningsseminaret, språkbadet for de unge, eldretreffet med besøk fra Evenes og ikke minst møte med romanifolket, forteller Anne Kalstad Mikkelsen.

Det ble solgt rundt 130 billetter til konserten med Veronica og Stig Marenius Akselsen, etterfulgt av dialogkafé.
- Det ble en veldig bra debatt på temakvelden også, som omhandlet samisk virkelighet og hvordan den blir ivaretatt i psykiatrien idag. Vi er også godt fornøyde med språkbadet for de unge som ble holdt ved Ivar-gammen, der samiske ungdommer viste ansvar og tok med seg de unge i ulike aktiviteter, forteller Kalstad Mikkelsen.

Felles erfaring

Men noe av det sterkeste under årets samiske dager var nok møte med romanifolket. Dagen før konserten på Hamsunsenteret holdt Bernt Eide foredrag med tema «Nasjonens barn - om barna Norge tok for å rense landet for tatere».
- Det var et hjertegripende foredrag fra Bengt Eide og om Norges politikk og overgrep mot romanifolket. Han la frem kun fakta hvor hovedbudskapet var å fortelle hvordan romanifolket har blitt utsatt for systematiske overgrep fra den norske stat, stort sett basert på enstemmig stortingsvedtak. Det er rett og slett skremmende hvordan vi som nasjon kunne la dette skje uten at det var noen som protesterte eller tok romanifolket i forsvar. Vi vet altfor lite om Norges historie og den urett som er begått, og at vi som innbyggere av nasjonen blir skyldige i møte med romanifolket, sier Kalstad Mikkelsen.

Hun viser til at også samene har blitt utsatt for systematiske krenkelser, selv om de på langt nær har vært så harde som mot romanifolket.
- Likevel har smerten og skammen av og til vært så stor at vi har blitt "tvunget" til å ta avstand fra egne opplevelser; vi tror ikke på det vi selv har kjent på kroppen, at vår kultur og språk ble foraktet og at vi ble hold for å være mindreverdig. Jeg tror at møtet med romanifolket åpner for at vi kan se på vår egen historie med et noe annet blikk. Vi ser at ansvaret for overgrepene ligger ikke hos romanifolket eller samene, det var ikke noe galt med oss eller vår kultur. Og så kan vi sammen glede oss over at vi lever i ei god tid, at vi blir tatt imot og at mange, mange enkeltmennesker beklager det som skjedde og at staten Norge viser vilje til å ta ansvar. Gripende var det også når Veronica Akselsen og elevene fra Drag skole fremførte sang med basis i egne kulturer.  Møte med sangtradisjonen hos romanifolket, deres sterke gudstro og deres stolthet og vilje til en kamp for egen verdighet ble en kraftfull opplevelse, forteller Anne Kalstad Mikkelsen

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Samiske dager i Nord-Salten" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.