Språktreff Árran 2009. Arkivfoto

Språkundersøkelse i gang

Sametinget har inngått avtale med Nordlandsforskning AS som skal gjennomføre en undersøkelse om bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk.

Publisert
10. september, 2011 klokken 15:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 10. september, 2011 klokken 15:00
Oppdatert: 09. september, 2011 klokken 20:24
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Språksituasjonen på individnivå skal kartlegges blant den samiske befolkningen. Resultatene skal foreligge i april 2012 og er ment å være et grunnlag for Sametingets språkpolitikk i fremtiden på alle nivå i samfunnet.

Nordlandsforskning AS samarbeider med Norut Alta om gjennomføringen av språkundersøkelsen. Det skal brukes både kvantitativ og kvalitativ metode for å få en best mulig oversikt over hvor mange som behersker hvert av de samiske språkene muntlig og skriftlig, i hvilke sammenheng språket brukes og i hvor stor grad samisk språk brukes som samhandlingsspråk i barnehage, skole, jobb, utdanning, fritid, lokalsamfunn og i frivillig eller politisk arbeid.

Bred undersøkelse

Høsten 2011 skal et mindre utvalg av samiske språkbrukere intervjues for å innhente datagrunnlag som danner grunnlag for utvikling av spørreskjema for den postale undersøkelsen. Postal spørreskjemaundersøkelse skal gjennomføres i begynnelsen av 2012 og den er rettet mot et større antall respondenter.

I tillegg skal det gjennomføres dybdestudier i 12 utvalgte kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, i både sør-, lule-, og nordsamiske områder, hvor Tysfjord kommune sammen med Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Bodø, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Kvalsund, Skånland, Tromsø og Oslo er med i undersøkelsen.

Ulike institusjoner og organisasjoner skal oppsøkes for å kartlegge hvor mange som behersker samisk på ulike nivå, i hvor stor grad samisk språk brukes, hvilke språkvalg foreldre tar i forhold til barn og hvor mange som ønsker å lære seg samisk.
-Det viktig for Sametinget at vi får kartlagt situasjonen for samiske språk, slik at vi kan sette i gang riktige tiltak som forbedrer språksituasjon i alle deler av samfunnet der samer deltar, sier sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Ferdig til april

Rapporten skal være ferdig i april 2012. Resultatene av undersøkelsen er ment å være et grunnlag for samisk språkpolitikk på alle nivå i samfunnet, herunder på statlig, regionalt og kommunalt nivå.

- Undersøkelsen vil være et svært viktig verktøy for Sametingets videre arbeid med språk.  Resultatene skal brukes til å utforme og iverksette tiltak som fører til bevaring og utvikling av de samiske språkene. Videre skal resultatene brukes til å utforme Sametingets melding om samiske språk, forklarer sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Kilde: Sametinget

 

Samiske etablerere

Sametinget setter i gang et program for å følge opp samiske etablerere i Sør- og Midt-Troms. Deltakerne får tilbud om 3 todagers samlinger med fokus på utvikling og nyskaping. Tema for programmet er identitet, merkevarebygging, økonomi, produksjon, produktutvikling, salg og markedsføring.

Sametinget har engasjert PricewaterhouseCoopers(PwC )i Tromsø til oppgaven.


Kurs i lulesamisk

Nybegynnerkurset i samisk, Sámásta 1, startet opp denne uka på Árran. Kurset foregår over 13 uker, 6 timer hver gang. Det er deltakerne som selv kommer med forslag om selve kursdagene, som etter ønske og behov også kan igangsettes på ettermiddagen.

Sámásta 3 er kurset er også kommet i gang, og dette er et kurs for de som kan litt eller de som ønsker muntlig språktrening. Kurset vil ha fast tid tirsdager kl. 18 på Árran og går over 15 uker med 3 timer hver gang.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Språkundersøkelse i gang" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.