Árran vil merke kutt

Árran Lulesamisk senter på Drag får midler direkte på statsbudsjettet, men direktør Lars Magne Andreassen tror de vil merke budsjettkuttene indirekte gjennom kutt fra Tysfjord kommune, Nordland fylkeskommune og Sametinget.

Publisert
11. oktober, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 11. oktober, 2014 klokken 08:00
Oppdatert: 10. oktober, 2014 klokken 10:32
næringsliv
Bøteriet AS

Bøteriet AS

Nyproduksjon og vedlikehold av utstyr til fiske- og oppdrettsnæringen.

Din bedrift her?Flere bedrifter

På spørsmål om Árran lulesamisk senter på Drag vil merke det framlagte statsbudsjettet svarer direktør Lars Magne Andreassen følgende:
- Svaret er ja fordi det ikke er en nødvendig økning til samiske formål, men innvirkningen er mer indirekte siden Árrans inntekter ikke kommer direkte over statsbudsjettet, men indirekte gjennom driftsstøtte og prosjektmidler fra Sametinget og prosjektmidler og refusjoner fra Tysfjord kommune og Nordland fylkeskommune. Opp til 50 prosent av Árrans budsjett kommer fra prosjekter og egeninntjening. Dette er mye og når f.eks. sametinget, kommunesektoren og Nordland fylkeskommune får mindre penger, har de mindre penger å fordele på  prosjekter. Så vi kommer til å merke statsbudsjettet ved at vi ikke får økte driftsrammer og at det blir vanskeligere å få midler til gode tiltak.  Men eksakt hvor mye og hvilken betydning dette får, vet vi ikke før vi ser hva Sametinget beslutter i sitt årsbudsjett og når søknadene vi sender inn skal behandles.

- Men det som fort glemmes er at Árran og andre samiske institusjoner enda er i en oppbyggingsfase og ikke har fått tilstrekkelige midler til å oppnå de faglige målsetningene. For eksempel er språkarbeidet, museet og barnehagedriften underfinansiert i forhold til de behovene vi har. Selv om de ansatte gjør en fantastisk jobb har vi rett og slett ikke nok ressurser til å oppnå de faglige målsetningene stortinget og sametinget selv har bestemt vi skal oppnå. F.eks. makter de samiske museene ikke å forvalte egen kulturarv uten en kraftig oppbygging. Slik sett er statsbudsjettet en skuffelse. Selv et kjempegodt prosjekt som skal tilbakeføre gjenstander fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene ville regjeringen ikke støtte. Skattelettelser til de aller rikeste skal jo betales, og jeg la også merke til at støtten til de samiske avisene skal kuttes med flere millioner. Dette kommer til å gå ut over samisktilbudet i bl.a. Lokalavisa Nord-Salten, skriver Andreassen i e-posten.

- Det må også nevnes at Árran nevnes i statsbudsjettet, så vi får midler direkte. Dette bør komme med så jeg ikke fremstår som ukorrekt og kanskje for kritisk. Det gjelder prosjektene krigsminner i Nord- Salten som også vil kunne tildeles midler for i 2015 i størrelsesorden 250 000,-. Og det gjelder storprosjektet «Evaluering av etiske retningslinjer for næringsvirksomhet i nordområdene». Der står vi oppført med 2,4 millioner kroner for 2015, tilføyer Andreassen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Árran vil merke kutt" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.