Elever får ikke undervisning i lulesamisk

11 elever i grunnskolen får ikke undervisning i morsmålet sitt dette skoleåret på grunn av manglende ressurser.  NSR er svært bekymret over situasjonen.

Publisert
06. oktober, 2011 klokken 10:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Pressemelding Pressemelding
Publisert: 06. oktober, 2011 klokken 10:00
Oppdatert: 06. oktober, 2011 klokken 08:33
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Drag skole i Tysfjord har inntil nylig hatt ansvaret for fjernundervisning i lulesamisk opplæring på grunnskolenivå i Norge.   11 elever fra forskjellige steder i landet fått undervisning i morsmålet sitt via fjernundervisning. Men nå forsvinner tilbudet  fordi Tysfjord kommune ikke har lyktes med å ansette lærere som kan undervise barna.

Sametingsrepresentantene Miriam Paulsen og Ann-Mari Thomassen er bekymret:

- I følge UNESCO er lulesamisk språk en svært truet språk. Det er svært viktig at de barn som ønsker undervisning  på lulesamisk får dette tilbudet, sier Sametingsrepresentant for NSR Miriam Paulsen.

Sametingsrepresentantene som deltar denne uka  på lulesamisk opplæringskonferanse i Bodø ber nå sametingsrådet gå i dialog med Fylkesmannen i Nordland med mål om å få satt i gang fjernundervisning i lulesamisk på grunnskolenivå for å sikre retten til opplæring.

-   Løsninger kan være å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår for lulesamiske morsmålslærere, i tillegg gå i dialog med samiske institusjoner som tilbyr lulesamisk opplæring både i Norge og Sverige for å se på muligheter for at institusjonene kan påta seg språkopplæringen, sier Sametingsrepresentant for NSR Ann-Mari Thomassen.

Oahppe e sámegielåhpadimev oattjo

11 vuodoskåvllåoahppe e sámegielåhpadimev oattjo dán skåvllåjage.  NSR ij la åvvå dudálasj dilijn.

Dálátjij le Ájluovta skåvlåjn læhkám åvdåsvásstádus julevsáme guhkásåhpadimev fállat vuodoskåvllåoahppijda Vuonan.  Sjerma baktu li 11 oahppe iednegiellaåhpadimev oadtjum rijkav miehtáj. Valla dálla gáhtu dát fálaldahka danen gå Divtasvuona suohkan ij la vuorbástuvvam virggáj biedjat åhpadiddjijt gudi máhtti mánájt åhpadit.

Sámedikkeájrrasa Ann-Mari Thomassen ja Miriam Paulsen æbá la dudálattja:

- UNESOC milta le julevsámegiella ájteduvvam giella.  Le ájnas máná gudi sihti åhpadimev julevsámegiellaj oadtju dav fálaldagáv, javllá NSRa Sámediggeájras Miriam Paulsen.

Dán vahko sámedikkeájrrasa oassálassteba julevsáme åhpadimkonferánsan Bådåddjon. Såj gåhttjoba Sámedikkerádev  guládallat Nordlánda Fylkkamánnijn gåktu máhttá guhkásåhpadimev julevsámegiellaj vuodoskåvlån jåhtuj oadtjot, vaj láhkamierredum riektá åhpadibmáj ålliduvvá.

- Tjoavdos máhttá liehket buorep bálkká- ja barggosjiehtadusájt julevsáme iednegiellaåhpadiddjijda fállat, ja duodden guláskuddat sáme institusjåvnåj ma fálli julevsáme åhpadimev Vuonan ja Svierigin jus siján le vejulasjvuohta åhpadimev hihkalit, javllá NSRa Sámediggeájras Ann-Mari Thomassen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Elever får ikke undervisning i lulesamisk" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.