Ett skritt nærmere landslinje for friluftsliv

Det jobbes fortsatt med å få en egen landslinje for friluftsliv til Knut Hamsun videregående skole.

Publisert
30. november, 2011 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 30. november, 2011 klokken 16:00
Oppdatert: 29. november, 2011 klokken 14:08
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

-Nu tar vi ett steg videre, sier en optimistisk rektor Sigurd Winther.

Tirsdag denne uka ble det holdt en videokonferanse mellom Nordland fylkeskommune, utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet. Skolen har tidligere fått avslag fra direktoratet og departementet om opprettelse av egen friluftslivlinje, men rektor Sigurd Winther har fremdeles håp om å få til en prøveordning.
- Utdanningsdepartementet og fylkeskommunen skal sette seg ned sammen og forsøke å finne en ny løsning med nye prosesser for å få studiet godkjent, slik at man kan komme i gang med et prøveprosjekt, forteller han.
Det er en pågående dialog med direktoratet og departementet og en viktig medspiller for å få dette til er Bjørn Godal fra Salten Friluftsråd .
- Bjørn Godal er sentral i arbeidet med sin fagkompetanse og sett fra et samfunnsperspektiv handler dette om mer enn bare det å være på tur, der man knytter studiet opp mot friluftsliv, miljø og folkehelse, sier Winther.
Man jobber nå for et tettere samarbeid med direktoratet.

-Problemet er skolestrukturen, som er vanskelig å gjøre endring på. Departementet synes prosjektet er interessant, men det må bygges nye strukturer og formaliteter rundt det.
- Når ser du for deg at tilbudet kan være oppe å gå?

- Vi ser for oss at vi kan komme i gang med forsøksordningen fra høsten 2013. Det er to ting som er viktige. Det ene er å få godkjenning fra direktoratet og departementet for å kunne sette i gang og det andre er å etablere prosjektet, det vil si å komme i gang og få økonomien, utstyr og markedsføring på plass, opplyser rektor.

Tidligere har et enstemmig Salten friluftsråd gitt sin anbefaling om egen landslinje i friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole og linja vil bli den eneste i sitt slag i Norge. Det kan bli historisk å få til en slik linje. Prosjektet er tenkt som et fem-årig prosjekt og blir på lik linje med idrettslinje. Skolen ønsker å legge til rette for å få elever fra hele landet.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Ett skritt nærmere landslinje for friluftsliv" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.