Stor forskjell for kommunene

Blant kommunene i Nord-Salten er det Hamarøy som kommer best ut dersom det framlagte forslaget til Statsbudsjett for 2015 blir endelig, mens Tysfjord blir taperen.

Publisert
10. oktober, 2014 klokken 08:09

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 10. oktober, 2014 klokken 08:09
næringsliv
Helse-torget Valberg

Helse-torget Valberg

Behandling, helsekost, foto og galleri.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent. For kommunene i Nord-Salten er det kun Hamarøy som har en vekst som overgår dette, de får nemlig 6 prosent, eller vel 6,9 millioner kroner. Steigen får en vekst på 3,4 prosent (5,2 millioner) mens Tysfjord får 2,9 prosent (3,7 millioner).

Vi har spurt rådmennene i de tre Nord-Salten kommunen om konsekvensene det foreslåtte budsjettet vil få for den enkelte kommune, og her er svarene:

Tøft for Steigen

- Steigen ligger an til en vekst av frie inntekter i 2015 på 3,4 prosent nominert. Med en lønnsvekst på vel 3 prosent betyr det at vi ikke kompenseres av betydning. Når vi sammenligner med nabokommunen Hamarøy som får en vekst på 6 prosent ser vi at økning i folketallet vektes høyt. Med dette statsbudsjettet ligger 2015 an til å bli et økonomisk tøft år for Steigen kommune, skriver rådmann Torben Marstrand i svaret.

Dramatisk for Tysfjord

- Statsbudsjettet for Tysfjord kommune er dramatisk lesning. Kommunen får en samlet økning i skatt og rammeoverføringer  - såkalte frie inntekter - på knapt 2,9 prosent i forhold til inneværende års budsjett. Det dekker knapt lønnsøkningen. Vekst i skatt og rammeoverføringer for Tysfjord ligger 1,1 prosent lavere enn veksten i Nordlandskommunene som i snitt ligger på 4,1 prosent.

Kommunen er foreløpig ikke tildelt Skjønnsmidler gjennom inntektssystemet. Konsekvensen av budsjettet betyr en alvorlig og dramatisk forverring av kommuneøkonomien med derav behov for drastiske nedskjæringer og omstillinger, skriver rådmann Konrad Sætra.

Ingen store endringer i Hamarøy

Vi har ikke rukket å gå i dybden på budsjettforslaget enda, men så langt ser det ikke ut til å være store endringer for Hamarøy kommune sin del. Vi blir imidlertid å følge godt med på hva som skjer i forhold til Nordland fylkeskommune, her skal budsjettene tas ned ganske mye, noe som igjen kan få betydning for innbyggerne i blant annet Hamarøy, for eksempel på samferdselssiden, sier fungerende rådmann Kurt Fossvik.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Stor forskjell for kommunene" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.