40 millioner til forskning på lakselus

Forskningsrådet har bevilget til sammen 40 millioner kroner til fire nye lakselusprosjekter som settes i gang i 2010. Det innebærer en betydelig økt innsats mot lakselus de neste 3-4 årene.

På litt lengre sikt vil den forskningen vi nå setter i gang, gi kunnskap som vi håper vil bidra til mer effektiv bekjempelse av lakseluseproblemet, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet. - Forskning kan ikke her og nå presentere nye løsninger på de akutte problemene med lakselus. Her må næringen og forvaltningen sette i verk tiltak basert på den kunnskapen som allerede finnes.

- For å kunne løse problemet med lakselus som er ekstra alvorlig fordi det rammer både villaks og laks i oppdrett, må det satses for å finne løsninger som tar ondet ved roten, sier Fahlvik. - I tillegg til at vi setter inn offentlige forskningsmidler for å bygge grunnleggende kunnskap på dette feltet, støtter vi innovasjonsprosjekter der næringen selv deltar aktivt i forskningen.

De fire prosjektene som nå får 40 millioner er blant annet knyttet til Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Veterinærinstituttet, Marine Harvest Labrus, Villa Miljølaks og Aqua Gen

Med de nye prosjektene øker forskningsinnsatsen på lakselus i 2010 med 12,8 millioner kroner slik at innsatsen totalt kommer opp i 16,9 millioner kroner. For perioden 2010 til 2013 vil den samlede innsatsen via Forskningsrådet bli på 48,7 millioner kroner, fordelt på åtte prosjekter. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) bidrar med 16,9 millioner kroner av dette.

I tillegg er det allerede i gang forskning både ved Nofima, Veterinærhøgskolen og Havforsknings­instituttet som vil pågå i to eller tre år til. Disse tar for seg henholdsvis avl og resistens mot lakselus, resistensutvikling hos lakselusa og sekvensering av lakselusas genom. Sekvenseringen er finansiert av Havforskningsinstituttet, Marine Harvest og FHF. Til sammen vil dermed forskningsinnsatsen de neste tre-fire årene komme opp i mer enn 50 millioner kroner, i tillegg til den forskningen som foregår i egen regi i næringen og leverandørindustrien.

Publisert
07. desember, 2009 klokken 20:16

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 07. desember, 2009 klokken 20:16
opplevelse

Kystfolkets Helg

Star Star Star Star Star

Gjør dere klar for årets vakreste eventyr! 19-21. juli er det duket for Kystfolkets Helg i Helnessund.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.