Styret i Steigen jeger og fisk, tror jakt- og fiskekortsalg på nett kan gjøre det enklere for friluftsfolket å komme seg dit de vil, når de vil. F.v: Kristian Hansen, Ketil Hansen, Maria Almli og Knut Andersen. Styremedlem Tarald Sivertsen var ikke til stede.

Jakt- og fiskekort på nett

Steigen jeger- og fiskeforening opprettet for et års tid siden, et unikt tilbud for fiskere og jegere i kommunen. Enkelt og greit kan man nå kjøpe seg jakt- og fiskekort på internett.

Publisert
07. september, 2011 klokken 08:00

Journalist
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Karoline O. A. Pettersen
karolinepet@gmail.com
Publisert: 07. september, 2011 klokken 08:00
Hjernen bak
Styreleder Knut Andersen tok initiativ til egen nettportal med salg av jakt- og fiskekort.
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Steigen jeger og fisk, ville gjøre det enklere for fiskere og jegere i kommunen å få kjøpt seg tillatelse for jakt og fiske. I fjor sommer opprettet de dermed en egen portal på internett hvor det nå er mulig å kjøpe seg tillatelse for flere av områdene, men noen mangler fortsatt.

Det har alltid vært slik at man har måtte henvendt seg til grunneier av det bestemte området, og med mange forskjellige grunneierlag i kommunen, har dette kunnet medført usikkerhet om hvem man skulle henvende seg til, samt at man kunne vært uheldig å ikke få tak i den rette personen.

Styreleder i foreningen Knut Andersen håper at de etter hvert får alle grunneierlag med på portalen.
- Hvordan var salget av jaktkort første sesongen?
- Det ble solgt en god del kort allerede første høsten, men det tar selvfølgelig litt tid før tilbudet blir kjent. Vi fikk også noen tilbakemeldinger fra brukerne om at de var skeptiske til å oppgi personnummer for å kunne kjøpe kort. Dette har vi nå fått rettet opp slik at det er tilstrekkelig å opplyse jegernummeret. Dette er nødvendig for å sjekke at årets jegeravgift er betalt. Jegernummeret står på jegeravgiftskortet som alle jegere må ha. Vi håper absolutt at det blir solgt flere kort på portalen i år.
- Går det an å kjøpe kort for alle områdene i Steigen på internett?
- Foreløpig er det fire grunneierlag som deltar i dette samarbeidet - Søndre Leiranger, Leinesfjord, Skånlandsmarka, og Nordfold/Lakså/Alvenes. Steigen jeger- og fiskerforening ønsker absolutt å få med flere jaktterrenger etterhvert, men dette må selvfølgelig være på helt frivillig basis for grunneierlagene.
- Hva er egentlig fordelene for grunneierlagene som deltar?
- Grunneierlagene slipper å være tilgjengelig til nær sagt alle døgnets tider når jegere ønsker å kjøpe kort. Vi tror også at det vil bli solgt flere kort når dette lettere tilgjengelig. Etter at jaktsesongen er over får grunneierlagene utbetalt hele inntekten fra kortsalget. Hvis de ønsker det får grunneierlagene også oversikt over hvem som har kjøpt kort i de forskjellige områdene på en enkel og oversiktlig måte.
- Hva med fiskekort på  internett?
- Vi har også salg av fiskekort på www.isteigen.no, men foreløpig har salget vært veldig begrenset. Dette er noe vi vil jobbe videre med neste sesong for å få med flere elver og vann, og å gjøre tilbudet bedre kjent blant friluftsfolket.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Jakt- og fiskekort på nett" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.