En optimistisk gjeng bestående av Sverre Mogstad, Alfhild Larsen, Franz E. Henriksen, Svenn Steien, Odd Harald Arntzen, Jan-Einar Pedersen, John-Even Pedersen, Beathe Kvalvik, Kjell Hugo Solheim og Asgeir Kvitvik har stor tro på at det skal bli bygget flerbrukshall i Kjøpsvik i nærmeste framtid.

Klart for flerbrukshall i Kjøpsvik?

En hall på 25 x 45 meter med en flyttbar scene på 4 x 11 meter. Et servicebygg på ca 300 m2 hvor det for uten garderober etc, også vil bli kafeteria og tekniske rom.

Publisert
09. oktober, 2010 klokken 11:23

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Ingar N. Skogvold
ingar@nord-salten.no
Publisert: 09. oktober, 2010 klokken 11:23
Oppdatert: 23. oktober, 2010 klokken 11:33
folkets bilder
Kunst i fjæra

Kunst i fjæra

Foto: Oddrun A Pedersen

En andre etasje med rikelig plass til apparater som tredemølle, sykler, aerobic-rom, solarium etc., og et eget styrketreningsrom på ca 60 m2. Det er flerbrukshallen en utvidet argeidsgruppe, sponsorer og andre støttespillere presenterte fredag i forrige uke, og som til en pris av 23 millioner skal gi Kjøpsvik et svært løft på kultursiden.

Jobbing i det stille

Siden 80-tallet har det vært laget flere planer for å skaffe Kjøpsvik et kombinert kultur- og idrettsbygg; planer som det ikke har blitt noe av. Av den grunn har prosjektgruppa bestående av Sven R. Steien, Asgeir Kvitvik, Jan Einar Pedersen og Kjell Hugo Solheim.
siden januar i år jobbet i det stille med planene for å skaffe midler til en storstue for stedet. Gruppa er svært takknemlig for den drahjelp de har fått fra Nordkraft A/S. -Ja, Nordkrafts satsing i Tysfjord har vært avgjørende for prosjektet, forteller Kjell Hugo Solheim. Prosjektgruppa har også fått nyttig hjelp fra Røst kommune, hvor en liknende flerbrukshall ble bygget i 2007. Røst er en liten kommune med ca 700 innbyggere. Der klarer de å drive hallen med et lite overskudd hvert år. Så hvorfor skal ikke vi klare det i Tysfjord?

Nesten fullfinansiert

Solide støttespiller til prosjektet er Nordkraft A/S, Heidelberg Cement NE, Norcem A.S, Nordland Betongelement og Sparebanken Narvik. Samtlige ansatte ved Norcem bidrar sterkt ved salg av fritidsboligen i Efjord og bruk av bedriftens kulturfond og Kjøpsnes IL skal stå for tomt til en verdi av 3 mill kr. og være ansvarlig for støping av grunnflaten som skal utføres på dugnad. Resten av bygget skal leveres nøkkelferdig. Det vil også bli søkt om tippemidler. Dermed gjenstår det bare 2,75 millioner kroner for å få fullfinansiert bygget. Og når næringsliv og sponsorer går inn med så store midler, regner prosjektgruppa, sponsorer og de andre støttespillerne med at kommunens politikere ser sin besøkelsestid og finner den resterende summen.

Et løft for kommunen

Informasjonsjef i Nordkraft, Sverre Mogstad, retter stor honnør til arbeidsgruppa som kan legge fram for Tysfjord kommune et prosjekt som er omtrent fullfinansiert. Han er også imponert over de ansatte ved sementfabrikken som både selger sin fritidsbolig til inntekt for prosjektet og i tillegg vil satse sine kulturmidler for å skaffe Kjøpsvik en storstue. -Tysfjord er en svært viktig kommune for vår virksomhet – og vil være det også i framtiden. Vi har derfor et ansvar for å bidra og et eget ønske om at virksomheten vår foregår i attraktive lokalsamfunn. Flerbrukshall i Kjøpsvik tror vi vil bety et skikkelig løft for trivsel og aktivitet i kommunen, og skape store positive ringvirkninger. Vi er veldig imponerte over det seriøse arbeidet som har vært gjort over flere år for å få fram hallprosjektet, og er glade for å kunne bidra til at det blir realisert. Stedet er inne i en positiv trend med idrettslagets klubbhus, kunstgressbane og snart nytt skytteranlegg, og nå vil man forhåpentligvis få en hall som kan gi et godt tilbud for hele Tysfjords befolkning. Dette er ting som kan være med på å snu tendensen med befolkningsnedgang, sier en svært fornøyd informasjonssjef.

Stort engasjement

Også Norcem AS og Heidelberg Cement har som målsetning å bidra til å skape et bærekraftig lokalsamfunn, og vil gjerne være med på å sikre rekruttering og videre vekst rundt virksomheten. I sin kommentar er de derfor også svært glade for at arbeidet med å få frem en konkret løsning for bygging av en sambrukshall er på plass. -Det har vært arbeidet med å få dette til gjentatte ganger i tidligere år, men aldri før har engasjementet vært større hos bedrifter og lokalbefolkningen som nå, så nå håper vi på en snarlig realisering av prosjektet som vil være med på å skape ytterligere muligheter for trivsel og vekst. forteller fabrikkdirektør Asgeir Kvitvik ved Norcem Kjøpsvik. Kvitvik er imponert over hvordan folk og bedrifter stiller opp. –Denne satsingen fra både ansatte og bedrifter er med på å skaffe rammebetingelser for videre eksistens for stedets bedrifter.

En historisk mulighet
Franz E. Henriksen fra NBE og ansatt ved Norcem, Jan-Einar Pedersen, er enige om at man nå har en historisk mulighet til å få realisert et prosjekt som vil være et enormt aktivum for Kjøpsvik og Tysfjord. Kommunen vil her bli forelagt et tilbud som den til tross for stram kommuneøkonomi ikke kan si nei til. Her bør politikerne følge opp de ansatte ved sementfabrikken som med sitt bidrag vil bidra til rekruttering til kommunens arbeidsliv og til trivsel for innbyggerne.

Spleiselag for å sikre driften?

Mandag denne uka ble planene for flerbrukshallen forelagt Tysfjord kommune ved rådmann Konrad Sætra. Sætra synes prosjektgruppa har tatt et fantastisk initiativ og utført et svært spennende arbeid. –Det er utrolig hva de har fått med seg av sponsorer, og man må bare være positiv til en slik plan. Kjøpsvik og Tysfjord har behov for tilbud på flere felter både innen ordinær kultur og idrett. Utfordringene blir å finne penger til kommunens andel og sikre driften. Her må en se både på utgifter og inntekter, da det ofte er driften som blir det kompliserte ved slike bygg. Men nå skal vi jobbe videre med saken der ambisjonen er å finne en delt løsning der bedrifter, lag, foreninger og kommunen sammen kan sikre driften av en flerbrukshall. Det er også viktig å få prosjektet inn i kommunens plan for friluftsliv og idrett for blant annet å kunne få tippemidler. På denne planen er det nytt skytterhus i Kjøpsvik og kunstgressbane på Drag som har høyeste prioritet, forteller Sætra, samtidig som han viser til at det er kommunestyret som avgjør flerbrukshallens videre skjebne.

 

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Klart for flerbrukshall i Kjøpsvik?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.